ประมวลรัษฏากร ฉบับสมบูรณ์ 2563 / เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการธรรมนิติ. - 1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ)

500.00.


กฎหมายรัษฎากร--ไทย.
ภาษี--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
อากร--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.

343.593036 / ป376