Hun yin wu yu = Marriage / Marriage Li Yuan bian zhu. - Di 1 ban. - 191 pages : illustrations. - Ying han duizhao Xiaohua jijin = Collection of jokes (bilingual) . - Ying han duizhao Xiaohua jijin = Collection of jokes (bilingual) .


Parallel in English and Chinese on facing pages.

7119042467


Wit and Humor.
Readers--Humor.
Bilingual books.
Marriage.

895.17 / H931