อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์,

การบัญชีต้นทุน = Cost accounting / Cost accounting อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์. - 416 หน้า : ภาพประกอบ.

270.00.

บรรณานุกรมและดัชนี.

9786160825462


การบัญชีต้นทุน.

657.42 / อ212ก