ซาซากิ, ทสึเนะโอะ,

25 คำแนะนำ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ = Words of advice for young business people / 25 หลักคิด เป็นเด็กจบใหม่ให้นายยอมรับเป็นลูกน้องให้ก้าวหน้าเติบโต Words of advice for young business people ทสึเนะโอะ ซาซากิ ; แปลโดย อาสยา แก้วพานิช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - 191 หน้า.

170.00 แปลจาก Hataraku Kimi Ni Okuru 25 No Kotoba

9786161402204


การจัดการธุรกิจ.
จิตวิทยาอุตสาหกรรม.
ธุรกิจ--แง่จิตวิทยา.

158.7 / ซ41ย