ตู้กระจกสีเทา. - 2 หลัง.

อาคาร 24 ชั้น 6 (ผ.ส่งเสริมฯ) 1 หลัง, อาคาร 24 ชั้น 6 (ผ.ธุรการ) 1 หลัง.