บีนแบคแบบสามเหลียม สีส้ม. - 1 ตัว.

อาคาร 24 ชั้น 6 idea agora.