ชมิดท์, เอริก,

คิดอยากผู้นำ ทำอย่าง Google / เอริก ชมิดท์, โจนาธาน โรเซนเบิร์ก และ อแลน อีเกิล ; ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี และ อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ, แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - xvi, 346 หน้า : ภาพประกอบ.

295.00.

9786165156196


กูเกิล (บริษัท)


เสิร์ชเอ็นจิน.
อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต--การจัดการ.--สหรัฐอเมริกา
ความสำเร็จทางธุรกิจ.
การบริหารธุรกิจ.

338.761004678 / ช183ค