แดบเนอร์, เดวิด,

Graphic design school : the principles and practice of graphic design = เปลี่ยนจินตนาการสู่งานออกแบบ : ทฤษฎีพื้นฐาน หลักการออกแบบ และ workshop สำหรับงานกราฟิก / เปลี่ยนจินตนาการสู่งานออกแบบ : ทฤษฎีพื้นฐาน หลักการออกแบบ และ workshop สำหรับงานกราฟิก David Dabner, Sandra Stewart, Eric Zempol ; แปลโดย จุติพงศ์ ภูสุมาศ, สุวิสา แซ่อึ่ง ; บรรณาธิการโดย ปิยะบุตร สุทธิดารา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - 208 หน้า : ภาพประกอบ.

480.00

มีบรรณานุกรมและดัชนี.

9786162005794


การออกแบบกราฟิก.
กราฟิกอาร์ต.

741.6 / ด86ก