สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์,

Inbound marketing : การตลาดแบบแรงดึงดูด / Content Shifu, เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - 230 หน้า : ภาพประกอบ.

265.00.

9786161828134


การตลาด.
การจัดการตลาด.
การตลาดอินเทอร์เน็ต.

658.8 / ส674อ