คาร์ล, ฮิราโนะ อะทสึชิ,

Business model strategy สร้างเงินล้านเมื่ออ่านขาดโมเดลธุรกิจ / สร้างเงินล้านเมื่ออ่านขาดโมเดลธุรกิจ ฮิราโนะ อะทสึ คาร์ล ; วีรวรรณ ธรรมานุสาร, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - 109 หน้า : ภาพประกอบ.

250.00.

9786162008115


การวางแผนธุรกิจ.
การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
ธุรกิจใหม่.

658.4012 / ค34บ