บ็อก, ลาซโล,

กฎการทำงานของ Google : Work rules! / Laszlo Bock, เขียน ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, แปล. - 464 หน้า : ภาพปรกอบ.

395.00.


แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่อง Work rules! : insights from inside Google that will transform how you live and lead.

9786162873041


กูเกิล (บริษัท)


การบริหารงานบุคคล.
การจูงใจในการทำงาน.

658.3 / บ252ก