เกรียงไกร กาญจนะโภคิน,

Hybrid event marketing : when digital and event become one / เกรียงไกร กาญจนะโภคิน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - 214 หน้า : ภาพประกอบ.

185.00.


เนื้อเรื่องเป็นภาษาไทย ชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ.

9786168069349


การสื่อสารทางการตลาด.
การตลาดเชิงกิจกรรม.
การตลาด.

659.15 / ก792ฮ