ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี,

Restaurant bible : คัมภีร์เริ่มต้นธุรกิจร้านอาหาร / ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี ; บรรณาธิการโดย สุพิชชา วิมลโสภารัตน์. - พิมพ์ครั้งแรก. - 319 หน้า : ภาพประกอบ.

345.00

9786161826486


การจัดการร้านอาหาร.
เจ้าของกิจการ.

647.95068 / ธ17ร