ฐาปนา ฉิ่นไพศาล,

การจัดการการเงิน = Financial management / Financial management ฐาปนา ฉิ่นไพศาล - พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) - 1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

300.00.

9786164459786


การเงิน--การจัดการ.
งบการเงิน.

658.15 / ฐ38ก