ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์,

Principles of marketing : the modern business management lead to successful / ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์, ผู้เรียบเรียง. - 348, บ-4, ป-3 หน้า : ภาพประกอบ.

380.00.

บรรณานุกรมประกอบ.

9786169226604


การตลาด.
การจัดการตลาด.
การบริหารธุรกิจ.

658.8 / ล146พ