Li, Yunhan,

Gong guan yu yan xue = Linguistics on public relations / Linguistics on public relations Li, Yunhan. - Di 4 ban. - 382 pages.

180.00.

9787811351460


Public relations--Language.

659.294 / L693g