เลิศชัย สุธรรมานนท์,

กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรยั่งยืน = Strategic human resource management for organizational sustainability / Strategic human resource management for organizational sustainability เลิศชัย สุธรรมานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - 225 หน้า : ภาพประกอบ.

บริจาค

9789740336112


การบริหารงานบุคคล.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
ทรัพยากรมนุษย์.

658.3 / ล862ก