Jian yi zhong yi an mo yu zi wo bao jian = Simple traditional Chinese medical massage and self health care : Chronic bronchitis. Simple traditional Chinese medical massage and self health care. - [Jinan] : [Guangzhou] : Qi lu dian zi yin xiang chu ban she ; Guangzhou qiao jia ren wen hua chuan bo you xian gong si, [2007] - 1 videodiscs : sound, color ; 4 3/4 in. - East Asian film collection. .

Title from container.


DVD-5 ; MPEG-2 ; NTSC.


In Chinese with subtitles in simplified Chinese and English.

788408158X 9787884081585