Ando, Tatsuro,

Ikki ni manabinaosu Nihon shi : kindai, gendai : jitsuyo hen / Tatsuro Ando ; editors : Masaru Sato, Ryoji Yamagishi. - First edition. - 394 pages : illustrations.

764.00.

9784492062005


Japan--History--To 1868.
Japan--History--Tokugawa period, 1600-1868.

952.025 / A552i