เอลคิงตัน,จอห์น.

พลังของคนหัวรั้น = The Power of unreasonable / John Elkington และ Pamela Hartigan ; สฤณี อาชวานันทกุล, แปล. - พิมพ์ครั้งmuj 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. - 312 หน้า : แผนภูมิ.

230.00.

9789740203902


ผู้ประกอบการเพื่อสังคม.
การตลาด.
การจัดการธุรกิจ.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.

361.7068 / อ894พ