ภู กระดาษ.

ดั่งเรือนร่างไร้องคาพยพ / ภู กระดาษ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2558. - 271 หน้า : ภาพประกอบ.

166.00.

9789740214540


เรื่องสั้นไทย.

895.913 / ภ72ด