ประชาคม ลุนาชัย.

บุรุษในม่านพราง / ประชาคม ลุนาชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2551. - 253 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดรวมเรื่องสั้นไทย .

บริจาค

9789740201137


เรื่องสั้นไทย.
เรื่องสั้น--รวมเรื่อง.