ศุภากร ประทีปถิ่นทอง.

เอก เด็กวัดร้อยล้าน / ศุภากร ประทีปถิ่นทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย, 2556. - 151 หน้า : ภาพประกอบ.

169.00.

9786163260215


ศุภากร ประทีปถิ่นทอง.


นักธุรกิจไทย--ชีวประวัติ.
ความสำเร็จทางธุรกิจ.

923.8593 / ศ818ศ