เจริญ วรรธนะสิน.

นอสตราดามุส : จิตทัศน์มองอนาคตศตวรรษที่ 21 = Nostradamus / Nostradamus เจริญ วรรธนะสิน. - พิมพ์ครั้งที่ 25. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2551. - 424 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุด สารคดี-บทความเชิงวิเคราะห์ .

199.00.

9746905392


นอสเตรอดัม, มิเชล เดอ, 1503-1560.
อนาคตศาสตร์.
พยากรณ์.

303.49 / จ726น 2551