สุทิน พูลสวัสดิ์.

Fast-Track TOEIC / The best test preparation for new TOEIC Fast-Track TOEIC Fast-Track TOEIC with MP3 CD Sutin Poolsawad. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี., 2554. - 292 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม 1 แผ่น.

9786165470247


ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย.
ภาษาอังกฤษ--ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
ภาษาอังกฤษ--การทดสอบ.
โทอิก.

428.24076 / ส746ฟ 2554