รังสรรค์ เลิศในสัตย์.

Marketing new trend-update from Japan: Rakuten เจ้าพ่อ E-commerce ญี่ปุ่น ถึงเป้า 1 ล้านล้านเยน / [บทความ] รังสรรค์ เลิศในสัตย์. - 2555.


การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.
การบริหารธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.