นิธิวุฒิ จันทร์ไทย.

ติว Grammar เตรียมสอบ TOEIC / นิธิวุฒิ จันทร์ไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552. - 304 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดี-รอม 4 แผ่น.

240.00.

แผ่นที่ 1. ทบทวนเรื่อง Tenses -- แผ่นที่ 2. รู้จัก Word families -- แผ่นที่ 3-4. ทบทวนไวยากรณ์.

9786115270262


ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย.
ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์--ข้อสอบและเฉลย.

428.24076 / น634ต