พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์.

CSR ในมุมนักการตลาด / [บทความ] พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์. - 2554.


ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.
การจัดการองค์การ.
การบริหารธุรกิจ.