นภาพร ไชยขันแก้ว.

133 ปี เล่าขาน ตำนาน บี.กริม / [บทความ] นภาพร ไชยขันแก้ว; ภาพโดยบัณฑิต โชติสุวรรณ. - 2554.

ฝรั่งวิพากษ์ฝรั่ง--ทำธุรกิจและสังคมขนานกัน ทำให้อยู่ได้นาน--The Rising Star ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP อันดับ 2 ของไทย--เลือกผู้หญิงดูแลพลังงาน--สืบทอดกิจการทายาทรุ่น 4.


กลุ่มบริษัทบี.กริม.


การบริหารธุรกิจ.
อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า.
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ.