ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว.

2020 today อนาคตที่เกิดขึ้นแล้ว / [บทความ] ทักษ์ศิล ฉัตรแก้ว. - 2553.


วิสัยทัศน์ (การบริหาร).
อนาคตศาสตร์.