สรจักร ศิริบริรักษ์,

จับโกหกนอสตราดามุส / สรจักร ศิริบริรักษ์, เขียน ; นพรัตน์ ดรีคันธา, เมธี รุจางกูร, รวบรวม. - พิมพ์ครั้งที่สิบ. - (21), 202 หน้า : ภาพประกอบ.

142.00.

บรรณานุกรม : หน้า198 - 202.

9743212248


นอทเตรดัม, มิเชล เดอ, 1503-1566


อนาคตศาสตร์.
พยากรณ์.

303.49 / ส293จ