พัฒนา ฝึกฝน สนทนา ภาษาอังกฤษ - [คณะอาจารย์กลุ่ม พรี-เพรส จุฬาฯ พิมพ์ครั้งที่ 2] - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, [2539?] - 191 หน้า : ภาพประกอบ


ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี.
ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์.

428.3495911 / ค12พ